งานสืบชู้สาว งานสืบเพื่อแก้ไขปัญหาชีวิตคู่ เพื่อคืนความสุขให้กับครอบครัว งานสืบประวัติบุคคล งานสืบการกระทำทุจริต และติดตามบุคคลตามหมายจับ

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง จะพิจารณาลักษณะงาน ข้อมูลที่ให้ก่อนทำการสืบ และข้อมูลที่ท่านต้องการให้สืบ พื้นที่ในการทำงาน รวมถึงเงื่อนไข หรือจุดประสงค์ที่เกี่ยวข้อง

งานสืบสวนพฤติกรรม (กรณีที่ไม่มีในรายการท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ และก่อนที่จะส่งข้อมูลให้ท่านเราจะทำการวิเคราะห์ปัญหาให้แก่ท่านเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง)

พฤติกรรมชู้สาว  หรือการแสดงออกที่ผิดแผกไปจากเดิมของบุตรหลาน หรือคนในครอบครัว  

งานติดตามบุคคลบางกรณีเราได้ใช้เทคโนโลยี GPS มาร่วมใช้  ซึ่งได้ผลที่แม่นยำ รวดเร็ว สำหรับกรณีที่ไม่สามารถใช้ระบบ GPS ติดตามได้ ทางเราจะใช้วิธีการสะกดรอยโดยผู้ชำนาญการโดยเฉพาะ

 

งานสืบเพื่อแก้ไขปัญหาชีวิตคู่

เราสามารถแยกบุคคลที่สามให้ออกไปครอบครัวของท่านได้ เพื่อเป็นการคืนความสุขให้แก่ครอบครัวของท่าน 

ทั้งนี้วิธีการจะขึ้นอยู่กับการแสดงพฤติกรรมของบุคคลนั้น  (กรณีนี้ท่านจะต้องมาพบผู้ชำนาญการของ CNP ที่สำนักงาน ซึ่งเราจะไม่แจ้งวิธีการให้ท่านทราบทางโทรศัพท์โดยเด็ดขาด)

 

งานสืบประวัติหรือข้อมูลส่วนบุคคล  (กรณีที่ไม่มีในรายการท่านสามารถสอบถามได้)

ประวัติบุคคลทั้งประวัติข้อมูลทั่วไป และประวัติข้อมูลส่วนตัวทุกเรื่อง  รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอาทิเช่น ข้อมูลการใช้โทรศัพท์

 

งานสืบสวนกรณีมีการกระทำทุจริตทั้งบุคลากรภาครัฐ และภาคเอกชน

 

งานสืบสวนติดตามบุคคลตามหมายจับทุกคดี