งานสืบชู้สาว งานสืบเพื่อแก้ไขปัญหาชีวิตคู่ เพื่อคืนความสุขให้กับครอบครัว งานสืบประวัติบุคคล งานสืบการกระทำทุจริต และติดตามบุคคลตามหมายจับ

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง จะพิจารณาลักษณะงาน ข้อมูลที่ให้ก่อนทำการสืบ และข้อมูลที่ท่านต้องการให้สืบ พื้นที่ในการทำงาน รวมถึงเงื่อนไข หรือจุดประสงค์ที่เกี่ยวข้อง

งานสืบสวนพฤติกรรม (กรณีที่ไม่มีในรายการท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ และก่อนที่จะส่งข้อมูลให้ท่านเราจะทำการวิเคราะห์ปัญหาให้แก่ท่านเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง)

พฤติกรรมชู้สาว หรือการแสดงพฤติกรรมในเรื่องอื่น ๆ ที่ผิดแผกไปจากปกติของบุตรหลาน หรือคนในครอบครัว

งานสืบประวัติหรือข้อมูลส่วนบุคคล (กรณีที่ไม่มีในรายการท่านสามารถสอบถามได้)

ประวัติบุคคลทั้งประวัติข้อมูลทั่วไป และประวัติข้อมูลส่วนตัวทุกเรื่อง

งานสืบสวนกรณีมีการกระทำทุจริตทั้งบุคลากรภาครัฐ และภาคเอกชน

งานสืบสวนติดตามบุคคลตามหมายจับทุกคดี