งานตรวจพิสูจน์ข้อเท็จจริง สืบหาพยานหลักฐาน และอุปกรณ์แบบซุกซ่อน

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง จะพิจารณาลักษณะงาน ข้อมูลที่ให้ก่อนทำการสืบ และข้อมูลที่ท่านต้องการให้สืบ พื้นที่ในการทำงาน รวมถึงเงื่อนไข หรือจุดประสงค์ที่เกี่ยวข้อง

งานพิสูจน์หลักฐานทุกชนิด ทั้งเพื่อสรุปหาข้อเท็จจริง เพื่อที่ท่านจะได้แก้ปัญหาครอบครัวหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับท่าน ได้อย่างถูกจุด หรือเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดีความทั้งทางแพ่งและอาญา.

งานหาพยานหลักฐานมาหักล้างความน่าเชื่อถือพยานฝ่ายโจทย์ (กรณีท่านเป็นฝ่ายจำเลย)

งานหาพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการฆาตกรรม โจรกรรม ลักทรัพย์ ทุจริต หรืออื่น ๆ

งานตรวจหาเครื่องดักฟัง กล้องวีดีโอ แบบซุกซ่อน อุปกรณ์ติดตามและแจ้งตำแหน่งต่าง ๆ และสิ่งที่เป็นอันตรายทุกชนิด