งานสืบสวนเกี่ยวกับธุรกิจ ทรัพย์สิน ทนายความ

งานสืบหาข้อมูลคู่แข่งทางการค้า ข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลด้านการตลาด งานติดตามหรือเร่งรัดหนี้สิน

งานสืบหาเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์ หรือลิขสิทธิ์ทุกประเภท

งานสืบทรัพย์ทุกประเภท เพื่อหาผู้ครอบครองหรือเจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือข้อมูลการจำหน่าย จ่าย โอน

งานด้านกฏหมาย ทางเรามีทีมทนายความที่มีประสบการณ์ และมีชื่อเสียง ซึ่งมีความชำนาญ

กฏหมายอาญาและแพ่ง เทคนิคการต่อสู้คดีความซึ่งทางเราพร้อมที่จะดำเนินการให้แก่ท่านทั้งในสถานะโจทย์ หรือจำเลย