งานรักษาความปลอดภัยบุคคล (Bodyguard) และรับฝึกสอนการต่อสู้ด้วยอาวุธ และศิลปะการป้องกันตัว

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง (บริการส่วนนี้) จะพิจารณาจากลักษณะของงาน

งาน Bodyguard

ดูแลความปลอดภัยท่าน โดยผู้มีประสบการณ์ที่มีความชำนาญด้านการดูแลความปลอดภัยบุคคล ความรอบรู้สังเกตุการณ์ และไหวพริบการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้อย่างทันเวลาก่อนที่จะเกิดความเสียหายแก่ท่าน เรากล้าที่จะรับประกันความปลอดภัยของท่าน จากผลงานที่เราดูแลนักธุรกิจและบุคคลระดับ V I P ที่เรียกใช้บริการจากเราเป็นประจำ

รับฝึกสอนการใช้อาวุธปืน มีด และสิ่งของรอบข้างให้เป็นอาวุธ การป้องกันตัวด้วยการใช้มือเปล่า การสังเกตุบุคคลที่ไม่น่าไว้วางไว้และมีแนวโน้มที่จะเป็นภัยแก่ตนเอง และบุคคลในครอบครัว